swiadectwa energetyczne budynkow
ISBUDOWNICTWO - Przegląd budowlany

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Od 1 stycznia 2009 roku ( podstawy prawne 2 ) każdy budynek lub lokal, który jest sprzedawany, wynajmowany lub oddawany do użytku, musi posiadać sporządzony przez uprawnionego specjalistę dokument, opisujący jego klasę energetyczną - świadectwo charakterystyki energetycznej zwanej też certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym. Świadectwo energetyczne określa zapotrzebowanie budynku (lokalu) na energię wyrażoną w kWh/m2/rok na cele ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, uzyskania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo daje podstawę do oszacowania kosztów eksploatacji budynku, a także zawiera wskazania możliwych usprawnień obniżających zużycie energii.

Nasza firma, wykonuje świadectwa energetyczne obiektów budowlanych od 2009 r., czyli od czasu gdy ich sporządzanie stało się obowiązkowe. O naszym doświadczeniu w opracowywaniu świadectw charakterystyki energetycznej, może zaświadczyć lista3 wykonanych przez naszą firmę świadectw energetycznych dla obiektów handlowych, użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz dla obiektów przemysłowych.

Materiały potrzebne do opracowania świadectwa energetycznego:

  • dokumentacja techniczna obiektu budowlanego,
  • informacje o zastosowanych w obiekcie materiałach, zainstalowanych urządzeniach i sposobie użytkowania obiektu, które klient przekazuje wypełniając ankietę 4,
  • zdjęcie obiektu od strony wejścia do budynku (w formie elektronicznej).

Sposób przekazania powyższych materiałów i informacji do opracowania świadectwa energetycznego każdorazowo uzgadniamy z naszymi klientami.

Zlecone nam do opracowania świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, po otrzymaniu wyżej wymienionych materiałów, wykonujemy w ciągu siedmiu dni roboczych dla obiektów standardowych. W przypadku większych obiektów, czas opracowania świadectwa energetycznego ustalany jest indywidualnie. Opracowane świadectwo energetyczne przekazujemy naszym klientom w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płytce CD. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Warto wiedzieć!

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny).
Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.